Disclaimer

1. Atsakomybės apribojimas


1.1. Puslapio konfisktuoti.lt specializacija - nestruktūrizuotų viešai skelbiamų duomenų apie valstybės naudai perduotą konfiskuotą turtą rinkimas, apdorojimas ir pateikimas galutiniam naudotojui paprastesniu ir prieinamesniu būdu.
1.2. Puslapio konfiskuoti.lt valdytojas negarantuoja, kad bus skelbiama visa be išimties vieša informacija apie valstybės naudai perduotą konfiskuotą turtą.
1.3. Puslapio konfiskuoti.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų.
1.4. Pateikiama informacija gali skirtis nuo pirminiuose šaltiniuose pateiktos informacijos. Ji gali būti pakeista, pataisyta ar papildyta susijusia informacija be atskiro paminėjimo apie tai.
1.5. Puslapyje konfiskuoti.lt jokiais būdais ir iš jokių šaltinių nėra gaunami, kaupiami ar skelbiami jokie duomenys apie fizinius asmenius.
1.6. Puslapio konfiskuoti.lt valdytojas negerantuoja, kad informacija bus nuolat atnaujinama, jos pateikimo formatas ir struktūra nesikeis.


2. Autorių teisės


2.1. Pateiktų konfiskuoto turto sąrašų ir aprašymų autorinės teisės priklauso Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės įmonei Registrų centras.

2.2. Pateiktų konfiskuotų transporto priemonių išplėstinės informacijos autorinės teisės priklauso Valstybės įmonei Regitra.
2.3. Pateiktų naujienų, apžvalgų, palyginimų, informacinių pranešimų ir kitos informacijos (išskyrus paminėtas punktuose 2.1 ir 2.2) autorinės teisės priklauso puslapio konfiskuoti.lt valdytojui. Šią informaciją draudžiama kopijuoti ar skelbti kituose informaciniuose šaltiniuose nenurodant pirminio šaltinio ir be atskiro valdytojo sutikimo.